OPATŘENÍ PROTI NÁKAZE KORONAVIREM

Čtěte dokument o tom, co je koronavirus a jak snížit riziko nákazy.

PLÁNOVANÉ AKCE

Vyberte si tu pravou činnost právě pro Vás!

CO NABÍZÍME

pořádané aktivity komunitního centra

AKTIVITY KOMUNITNÍHO CENTRA

komu jsou naše služby určeny

Našimi cílovými skupinami jsou senioři, osoby zdravotně postižené, včetně duševně nemocných, rodiče s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem. Na odkazu FOTOGALERIE budeme postupně uveřejňovat fotografie z pořádaných akcí.

SEMINÁŘE A SLUŽBY PRO SENIORY

Práce s počítačem, mobilním telefonem, moderní aplikace, přednášky zaměřené na historii, kulturu, vlastivědu, přírodu, přednášky ekonomické a finanční, bezpečí a předcházení krizových situací, cvičení, skupinové terapie, návštěvy botanické zahrady, muzeí, galerií, zoo, společenské hry, sportovní aktivity, komentované vycházky a výlety na určité téma a další.

PÉČE O ZDRAVÍ

Cvičení, duševní rozvoj, meditace, zdravá výživa a další.

VÝTVARNÉ A RUKODĚLNÉ AKTIVITY

Kresba, malba, ruční práce, šití, háčkování, pletení, kutilské odpoledne a další.